•  
  •  

ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020

18. 3. 2020 19:03

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály Podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění § 14 odst. 6) krizového zákona,

a) nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren, a na všech veřejně přístupných místech, a to na celém území Karlovarského kra­je,

b) nařizuji v zařízeních poskytujících ubytovací služby na území Karlovarského kraje, v nichž bude současně více než 5 hostů nebo návštěvníků, zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály), a to počínaje dnem 18.03.2020 od 10:30 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Osoby jsou povinny řídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu. Odůvodnění Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav. Poučení Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání. V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit dle ustanovení § 34 krizového zákona pokutu do výše 20.000,– Kč.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18.03.2020 v 10:30 hodin. Mgr. Petr Kubis v. r. hejtman

Platí od: 18. 3. 2020 18:10   Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Vintířov

Přílohy k výstraze
Rozhodnutí hejtmana 2-2020 - roušky (002) (1).pdf 207.94 kB Zobrazit

Aktuálně z obce

Služba České pošty seniorům

19. 3. 2020 14:44

Vážení občané, v souvislosti s nouzovým stavem v České republice připomíná Česká pošta, že nabízí seniorům následující službu:

  • pokud má senior nastaveno přebírání důchodu na pobočce České pošty, může telefonicky požádat místně příslušnou pobočku České pošty, aby mu důchod doručila prostřednictvím doručovatele. Důchod bude doručen následující den po zavolání.

Telefonní kontakt na pobočku ve Vintířově je: 352 667 050

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Vintířov

Odvoz nebezpečného odpadu

18. 3. 2020 16:31

Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. V den svozu budete informováni i místním rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie.

Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov. Obvyklá místa stání vozu společnosti Sokolovská skládková, spol.s.r.o.. • před regulační stanicí plynu • na parkovišti před samoobsluhou Vintíř • před obecním úřadem • na parkovišti u restaurace U Kahanu • před sběrnou surovin č.p. 186

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Vintířov

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VINTÍŘOV

18. 3. 2020 16:02

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě se rozhodla ředitelka Mateřské školy ve spolupráci se zřizovatelem obcí Vintířov uzavřít ve dnech 12.03. do 24.03.2020 školské zařízení. K tomuto mimořádnému opatření bylo přistoupeno i z důvodu nenaplněnosti školského zařízení, kdy počet dětí klesl pod hranici 6 dětí z celkového počtu 56 dětí. O případných následných opatřeních budou rodiče včas informováni ze strany ředitelky školského zařízení.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Vintířov

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Buďte neustále v obraze!

Mějte přehled o tom, co se děje v okolí.

Obec Vintířov

Telefon: +420 352 665 416
Mobil: +420 724 838 628
E-mail: vintirov@vintirov.cz
IČO: 00259641
DIČ: CZ00259641
Adresa: Vintířov 62
357 44 Vintířov
Oficiální stránky: http://www.vintirov.cz

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 hod.


Mimo stanovené úřední hodiny jsou pracovníci obecního úřadu k dispozici veřejnosti po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...